Veiligheid, hygiëne & ziekte

Veiligheid

Ten aanzien van de veiligheid volgt Bly! de Wet Kinderopvang. Deze kent regels voor onder andere: 

– het verlenen van eerste hulp en medische zaken
– brandveiligheid en brandpreventie
– binnenklimaat en regels bij hoge buitentemperaturen
 
Al onze medewerkers kennen deze regels en passen ze toe. Daarnaast zijn alle medewerkers in het bezit van een gecertificeerd kinder-EHBO diploma en zijn er meerdere BHV’ers. 

Hygiëne

Kinderen die worden opgevangen in groepsverband hebben een grotere kans om een infectieziekte op te lopen dan kinderen die thuis worden verzorgd. Via de andere kinderen komen zij vaker en op jongere leeftijd in contact met ziekteverwekkers.

Bly! neemt diverse maatregelen om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan, zoals instructies voor persoonlijke hygiëne van medewerkers en kinderen en tevens extra schoonmaakmaatregelen en/of desinfectie in bijzondere gevallen.

Handelswijze bij ziekte

In de kinderopvang komen kinderen uit verschillende gezinnen bij elkaar. Dit verhoogt de kans op kinderziekten. Hoe Bly! kinderopvang hier mee omgaat is te lezen in het beleid handelswijze bij ziekte. Dit is ter inzage aanwezig bij Bly! 
 
Wanneer kinderen medicijnen toegediend moeten krijgen, al dan niet op voorschrift van arts of specialist dient de overeenkomst gebruik geneesmiddelen door de ouder/verzorger volledig ingevuld en ondertekend te worden. 

Brengen en halen

De voordeur bij Bly! is te allen tijde op slot, dit om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen. We vragen ouders dan ook om aan te bellen wanneer ze hun kind(eren) komen brengen/halen, één van de pedagogisch medewerkers van Bly! zal de deur openen.

Het kan wel eens voorkomen dat het nodig is dat een kindje door opa/oma/oom/tante wordt gehaald. Dit is geen enkel probleem. Graag worden we van te voren door ouders geïnformeerd, door wie het kind opgehaald wordt. Mocht dit niet duidelijk doorgegeven zijn, zal een kindje niet meegegeven worden aan iemand anders dan de ouders. Tevens vinden we het prettig als we bijv. opa/oma al eens gezien hebben tijdens een breng-of haalmoment. Bij twijfel kan het zijn dat de pedagogisch medewerkers aan de voordeur om legitimatie vragen. 

Tevens vragen we aan leveranciers en andere (vaste) samenwerkingspartners om zich te legitimeren. Dit alles om de veiligheid van de Blye kindjes te kunnen waarborgen!

Beleid Veiligheid & Gezondheid

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dient Bly! kinderopvang een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen.
 
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we bij Bly! werken, met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s
 
Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak is ontwikkeld samen met de pedagogisch medewerkers. Het beleid en plan van aanpak worden actueel gehouden door periodieke evaluatie en na gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Mochten jullie meer informatie wensen met betrekking tot dit beleid kan contact worden opgenomen met de locatiemanager. 

Uw kind aanmelden bij ons?

Vul dan ons online inschrijfformulier in! Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Twijfelt u nog en wilt u liever eerst een kijkje komen nemen? Vraag dan een rondleiding aan door contact met ons op te nemen!