Vier pijlers

De Wet Kinderopvang (2005) heeft vier pedagogische basisdoelen geformuleerd waarop kinderopvang zich moet richten en waarop Bly! zich uiteraard ook richt. Deze doelen zijn te herkennen in de ruimte en inrichting, het spel- en ontwikkelingsmateriaal, maar vooral ook in de dagelijkse omgang met de kinderen. 

Vier pedagogische pijlers van Bly!

1. Plezier

Kinderen bij Bly! moeten zich, op de eerste plaats, op hun plek voelen en lekker in hun vel zitten. Dit bereiken wij door kleinschalig te werken en een huiselijke sfeer te creëren. Daarnaast spelen we in op de individuele behoeften van elk kind en geven we hen middels structuur en duidelijkheid de veiligheid die zij nodig hebben. Plezier is de basis voor de verdere ontwikkeling en dus een belangrijk aandachtspunt.

2. Ontwikkeling

Op alle gebied stimuleert Bly! de kinderen in hun ontwikkeling: motorisch, cognitief, maar vooral ook op sociaal vlak. De kinderen hebben veel contact met leeftijdgenootjes, maar ook met kinderen van andere leeftijden. Het kind krijgt de mogelijkheid zich in groepsverband vaardigheden eigen te maken en leert om te gaan met anderen. 

3. Fantasie

Door de avontuurlijke binnen- en buitenruimten, evenals door het gebruik van uitdagend spelmateriaal doen we een beroep op de fantasie van elk kind. Alle ruimten zijn gemaakt vóór kinderen. Niets is goed en niets is fout, alles kan in de fantasiewereld van het kind en dit wordt door ons gestimuleerd.

4. Respect

Spelenderwijs leren de kinderen de regels in de omgang met hun omgeving. Bly! draagt hieraan bij door het aanbieden van structuur en veiligheid: de basis. Hierin kan het kind op ontdekking gaan en al doende leren. Elk kind wordt serieus genomen bij Bly! en naar elk kind wordt geluisterd.

Uw kind aanmelden bij ons?

Vul dan ons online inschrijfformulier in! Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Twijfelt u nog en wilt u liever eerst een kijkje komen nemen? Vraag dan een rondleiding aan door contact met ons op te nemen!