Pedagogiek in praktijk

Wij werken niet vanuit één specifieke pedagogische invalshoek, maar combineren het beste van diverse werelden om datgene te bereiken waar wij voor staan. Hierin nemen een drietal pedagogische visies een belangrijke plek in, namelijk de theorie van Loris Malaguzzi, van Emmi Pikler en tenslotte van Célestin Freinet. Deze theoretische basis dient als basis voor ons handelen. Tenslotte baseert Bly! een groot gedeelte van de ideeën op hetgeen de pedagoog Louis Tavechhio belangrijk vindt en is bij de inrichting van de ruimte en keuze voor divers materiaal gebruik gemaakt van ontwikkelingspsychologische inzichten.

De visie en uitgangspunten van Bly! zijn te herkennen in alles: de dagelijkse omgang met de kinderen, maar ook die met ouders en collega’s. Onze visie is ook te herkennen in de inrichting en verdeling van de ruimten met veel aandacht voor de buitenruimte, de dagindeling en het aanbod van diverse activiteiten. 
 
Bij interesse kan het pedagogisch beleidsplan worden verstrekt. 

Uw kind aanmelden bij ons?

Vul dan ons online inschrijfformulier in! Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Twijfelt u nog en wilt u liever eerst een kijkje komen nemen? Vraag dan een rondleiding aan door contact met ons op te nemen!